kula w dłoniach na tle zielonych roślin

Ekologiczne podejście do skupu złomu

Duże znaczenie ma dla nas ekologiczne podejście do skupu złomu. Naszą pracę staramy się wykonywać tak, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. W tym celu:

  • gromadzimy odpady w sposób selektywny w magazynie odpadów i kontenerach magazynowych
  • odpady zawierające różnego rodzaju szkodliwe substancje (baterie, akumulatory) umieszczamy w szczelnie zamkniętych, kwasoodpornych pojemnikach
  • dbamy o odpowiedni transport surowców – są one przewożone w opakowaniach transportowych, w pojazdach z zamkniętą skrzynią ładunkową
  • odpady przewozimy w taki sposób, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska podczas załadunku / rozładunku.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji!